CARITAS parafialna


Parafialny Zespół Caritas funkcjonuje już od kilkunastu lat. W pracy charytatywnej wspomagają nas wolontariusze Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Staramy się wyjść naprzeciw najbardziej palącym problemom, które dotykają mieszkańców naszej parafii.

Do naszych zadań należy materialna i duchowa pomoc rodzinom, osobom samotnym, bezdomnym, bezrobotnym i wszystkim potrzebującym wsparcia.

  1. Systematycznie – dwa razy w tygodniu, wydajemy odzież, a jeśli zachodzi taka potrzeba czynimy to również doraźnie.
  2. Przez cały rok wystawiony jest w naszej świątyni parafialnej kosz, do którego można składać zarówno odzież, jak i artykuły spożywcze.
  3. Z pozyskanych przez parafię środków na pomoc ubogim co roku kupowane są produkty żywnościowe, z których przygotowujemy paczki na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Każdorazowo korzysta z tej formy pomocy ok. 100 rodzin. Ponadto dla dzieci są oddzielne paczki ze słodyczami.
  4. Co roku organizujemy w parafii Wigilię dla osób samotnych i bezdomnych z udziałem Biskupa Ordynariusza. Uczestnicy Wigilii bardzo sobie cenią to wspólne świąteczne spotkanie, które jest dla nich czasem radości i wzruszeń. W organizowaniu Wigilii pomagają nam członkowie Neokatechumenatu.
  5. Prowadzimy systematycznie wydawanie darów żywnościowych we współpracy z Caritas Diecezjalną.

Informacja Caritas Diecezji Łowickiej

Sam decyduj, na co idą Twoje podatki. Od 2004 r. podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku. Obecnie, dokonując rozliczenia za rok podatkowy, mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz Caritas Diecezji Łowickiej.

Należy podkreślić, że jeden procent nie jest dodatkową opłatą na rzecz państwa, dzięki temu mechanizmowi podatnik może świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku.


powrót

Galeria