Konfraternia Św. Wiktorii


Konfraternia św. Wiktorii Dziewicy i Męczennicy jest stowarzyszeniem prywatnym wiernych Diecezji Łowickiej. Zawiązanie Stowarzyszenia miało miejsce 7 listopada 2003r., a dnia 10 listopada na uroczystej Mszy Św. z udziałem Ks. Biskupa Alojzego Orszulika Kawalerowie Konfraterni złożyli ślubowanie oraz otrzymali poświęcone w czasie Liturgii stroje.

Członkami konfraterni mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mężczyznom przysługuje tytuł Kawalerów św. Wiktorii, a kobietom - tytuł Dam św. Wiktorii

Członkowie Konfraterni dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby wykazujące się aktywnym życiem religijnym, współpracujące z kapłanami w swojej parafii, angażujące się w działalność społeczną Kościoła, a w przypadku małżonków - osoby, których życie małżeńskie jest zgodne z Nauką Kościoła.

Członkowie wspierający to osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarowały stałe poparcie materialne na rzecz realizacji celów Konfraterni.

Strojem członków zwyczajnych Konfraterni jest toga z peleryną koloru bordowego, z emblematem w postaci owalnej tarczy z umieszczonymi wewnątrz: krzyżem koloru srebrnego oraz inicjałami S. V. koloru złocistego. Nakryciem głowy Kawalerów jest czarny beret, a Dam - woalka koloru czarnego.

Stowarzyszenie to postawiło sobie do realizacji następujące cele:

  1. Zrzeszanie katolików świeckich dla ożywiania duchem chrześcijańskim porządku doczesnego.
  2. Szerzenie, istniejącego od 1626 roku, kultu św. Wiktorii oraz troska o studium rozwoju tegoż kultu na terenie miasta Łowicza i Księstwa Łowickiego.
  3. Pogłębianie formacji religijnej swych członków i środowisk w których żyją.
  4. Integrowanie społeczności katolickiej.
  5. Podejmowanie działań wobec problemów społecznych.

Powyższe cele członkowie Konfraterni starają się realizować poprzez:

1. Aktywność modlitewną, a w szczególności:
a) częste nawiedzanie kaplicy św. Wiktorii w Katedrze Łowickiej;
b) udział we Mszy św. w tejże kaplicy przynajmniej raz w miesiącu;
c) czynny udział w uroczystościach ku czci św. Wiktorii oraz innych uroczystościach diecezjalnych.

2. Przybliżanie społeczeństwu postaci św. Wiktorii i znaczenia jej kultu na terenie Włoch.

3. Utrzymywanie więzi z miejscami związanymi z życiem i męczeństwem św. Wiktorii.

4. Organizowanie różnorodnych form spotkań, mających na celu zapoznanie uczestników z historią pierwszych wieków Kościoła, zwłaszcza okresów prześladowań.

5. Współpraca z duszpasterzami w zakresie spraw materialnych i społecznych dotyczących parafii.

6. Działania integrujące społeczność wiernych wokół Biskupa Łowickiego.


powrót

Galeria