Łowicki Klub Katolicki


Łowicki Klub Katolicki powstał dnia 15 lutego 1995 r. z inicjatywy pierwszego Ordynariusza Łowickiego Ks. Bp. Alojzego Orszulika.
Klub działa w oparciu o statut i posiada osobowość prawną. 
Jednym z głównych celów Klubu jest pogłębianie wiedzy o naszym regionie i jego historii oraz aktywna działalność społeczna w duchu wartości chrześcijańskich.
Klub szerzy i promuje ideały bliskie każdemu katolikowi: przywiązanie do Kościoła i wartości wypływających z wiary katolickiej oraz patriotyzm lokalny i narodowy. Wypełniamy to głównie poprzez organizowanie otwartych odczytów i prelekcji, co daje możliwość ukazywania wszystkim zainteresowanym jak w dzisiejszym świecie być katolikiem świadomym
i aktywnym, który nie tylko w czasie uczestnictwa w zgromadzeniach liturgicznych, ale całym swoim życiem świadczy o Chrystusie.

W okresie wieloletniej działalności w Łowickim Klubie Katolickim przeprowadzono ponad sto odczytów i prelekcji o tematyce religijnej, patriotyczno – religijnej oraz historycznej. Wykładowcami byli m. in.: ks. Bp Andrzej F. Dziuba, ks. Bp Alojzy Orszulik,
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, mgr Krzysztof Jan Kaliński, ks. Stanisław Majkut, ks. dr Stanisław Banach
i wielu innych.

Łowicki Klub Katolicki wydaje informator „Victoria”.
Obecnie Klub zrzesza kilkudziesięciu członków; ma również wielu niezrzeszonych sympatyków.


powrót

Galeria