Ministranci i Lektorzy


PRAWO MINISTRANTA

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

powrót

Galeria