Odnowa w Duchu Świętym


Odnowa w Duchu Świętym jest grupą, której istotnym elementem jest chrzest w Duchu Świętym.To wtedy każdy ma okazję powiedzieć Bogu "tak". Poza osobistym oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, mówimy "tak" potężnej obecności Ducha Świętego i Jego darom - charyzmatom. Pozwalamy Duchowi Świętemu, by nas odmienił w głębi naszej istoty i przygotował do służby dla Kościoła. Odnowa w Kościele Katolickim nie jest ruchem jednolitym o światowym zasięgu.

Nie ma jednego założyciela, nie ma też listy członków. Jest to zespół osób i grup, podejmujących w zależności od potrzeb różne działania, ale stawiających sobie podobne cele, m.in.:

  • zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się
  • zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego 
  • popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi w Kościele 
  • popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego (Odnowa popiera głoszenie Ewangelii słowem i czynem przez dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła miłości)
  • pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację z pełnią życia Kościoła (udział w życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpanie z katolickiej tradycji, duchowości) 

   Odnowa w Polsce pojawiła się w połowie lat siedemdziesiątych. Na polski grunt doświadczenie Odnowy przenieśli ze Stanów Zjednoczonych księża Marian Piątkowski Bronisław Dembowski. Powołano pierwsze grupy modlitewne. Dziś istnieje ich kilkaset. Jedną z nich jest nasza grupa Odnowy w Duchu Świętym pod wezwaniem "Maryja Matka Jezusa". Grupa istnieje ponad 20 lat.

   Charyzmatem wspólnoty jest ewangelizacja i posługa modlitwą wstawienniczą. W ramach ewangelizacji organizujemy Rekolekcje Organizacyjne Odnowy w formie seminaryjnej, które trwają 10 tygodni.

   W ramach modlitwy wstawienniczej służymy wszystkim potrzebującym wsparcia modlitewnego i duchowego.


   powrót

   Galeria