Aniele Boży… ruszaj w te pędy…! - rozważania ks. Robert Kwatek


angel

Aniele Boży… ruszaj w te pędy…!

W tym wyjątkowym czasie, kiedy w Święta Wielkanocne nie możemy pójść do
kościoła na Mszę Świętą i jesteśmy wezwani do duchowego uczestniczenia
w Eucharystii i Komunii Świętej, Warto przypomnieć sobie prawdę o obecności w
naszym życiu Aniołów Stróżów. Każdy z nas przecież - dzięki Bogu - ma osobistego
Anioła Stróża!


Te duchy czyste dane są nam przez Pana Boga jako nasi przyjaciele,
opiekunowie i pomocnicy przede wszystkim w naszym dążeniu do nieba. Ich
zadaniem jest troska o naszą relację z Panem Bogiem. Jak to powiedział Św.
Tomasz z Akwinu – są pamięcią Boga o nas i naszą pamięcią o Nim.

Żyjąca w naszych czasach wizjonerka Catalina Rivas doświadczyła
przedziwnego udziału we Mszy świętej, w której uczestnicząc widziała nie tylko to co
widzialne dla oczu ciała, lecz również ukrytą rzeczywistość duchową.

W jej świadectwie zwraca uwagę opis przygotowania darów, kiedy to
zobaczyła, jak z miejsc zajętych w kościele przez ludzi wstawały bezcielesne
postacie i w procesji podchodziły do ołtarza. Każdy z Aniołów zobowiązany był tam
podejść i złożyć dar serca swego podopiecznego. Niektórzy z Aniołów byli radośni,
bo nieśli dla Pana Boga naręcze dobrych uczynków. Inni byli smutni, bo nic nie mogli
oddać Bogu z życia swych „wychowanków”. Jak widać, fizyczna obecność na Mszy
Świętej, bez osobistego zaangażowania duchowego, nie wyczerpuje powinności
pobożnego uczestniczenia w Eucharystii.

Dziś możemy spojrzeć na tę prawdę z innej strony. Rzeczywistość duchowa
nie zna ograniczeń miejsca, przestrzeni ani odległości. Kiedy z konieczności
jesteśmy zobowiązani do pozostania w naszych domach, możemy, a nawet
powinniśmy prosić naszych Aniołów Stróżów, aby w naszym imieniu zanieśli naszą
modlitwę i dar duchowy do świątyni, z którą łączymy się dzięki różnego rodzaju
mediom elektronicznym.
Myślę, że równie uzasadnioną będzie prośba, aby wracając,
przynieśli do naszych serc Miłość Pana Boga - duchowy dar Komunii Świętej.

Jak to napisał Ks. Jan Twardowski?

Aniele Boży Stróżu mój
Ty właśnie nie stój przy mnie
jak malowana lala
ale ruszaj w te pędy

Ks. Robert Kwatek


powrót

Galeria