Biblioteka


Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Parafii Katedralnej dorosłych, młodzież i dzieci.

Biblioteka Parafialna ma zbiór ponad 6 tys. woluminów.

Biblioteka czynna jest
w środy w godz. 10:00 - 15:00

Biblioteka mieści się w Domu Parafialnym (obok Kancelarii Parafialnej) przy ul. Stary Rynek 24/30.

Bibliotekę prowadzi P. Alina Owczarek - Cichowska

 

O historii Biblioteki Parafialnej w Łowiczu wiemy dziś niewiele.

W zbiorach Biblioteki Kapitulnej znaleziono "Katalog książek będących własnością Czytelni w Łowiczu 1862/3". Czy świadczy on o początkach Biblioteki Miejskiej czy też może Biblioteki Parafialnej ? - trudno dziś stwierdzić.

O istnieniu Biblioteki Parafialnej przed I wojną iw okresie międzywojennym świadczą być może znajdujące się w niej książki wydane na początku XX w. Bliższe wiadomości o Bibliotece Parafialnej posiadamy dopiero z czasów po II wojnie. Wiemy, że funkcjonowała z różnym powodzeniem prowadzona przez kilka osób (najdłużej w latach 1960 - 1984 przez p. Halinę NIemczyk.

Biblioteka miała swoje pomieszczenie w obecnej plebanii. W 1984 roku została przeniesiona do lokalu w nowo wybudowanym domu parafialnym.W latach 1990 - 1997 Biblioteka nie była czynna, a jej księgozbiór został częściowo rozproszony.

Biblioteka Parafialna wznowiła swoją działalność 9 października 1997 r. pod nazwą Biblioteka Parafii Katedralnej w Łowiczu.

Od tego czasu Biblioteka wzbogaciła się o liczne pozycje książkowe (dary od księży i parafian - 4037 wol. oraz pozycje zakupione - 350 wol.). Obecnie Biblioteka posiada 6574 wol., zarejestrowanych jest 220 czytelników.

Poza literaturą piękną, polską i obcą, dla dorosłych i dla dzieci, w bibliotece znajdują się książki z różnych dziedzin wiedzy.

Bogato prezentuje się zbiór książek z zakresu religii. Są wśród nich książki poszerzające wiedzę o chrześcijaństwie, religii katolickiej i innych religiach w Polsce i na świecie oraz o nowych stowarzyszeniach i ruchach w Kościele, które przyczyniają się do duchowej odnowy.

Można też znaleźć literaturę mówiącą o niebezpieczeństwach, jakie niosą sekty i różne związki religijne.

Są także książki z dziedziny hagiografi, czyli żywoty świętych i błogosławionych.

Nadto można znaleźć w niej książki z zakresu nauk społecznych, filozofii i nauk ścisłych, wychowania w szkole i w rodzinie, prawa, medycyny, sztuki, geografii i historii.

Biblioteka Parafii Katedralnej posiada również filmy o treści religijnej (na VHS), a także czasopisma religijne jak: Niedziela, Gość Niedzielny, L'Osservatore Romano i inne.


powrót

Galeria