Cmentarz


Cmentarz Katedralny

Łowicz, ul Blich 8 lub Seminaryjna 2

Kancelaria cmentarza katedralnego znajduje się w kancelarii parafialnej.

ul Stary Rynek 24/30
99-400 Łowicz
tel. (46) 837 - 31 - 73 w godzinach pracy kancelarii 

Administrator cmentarza - Ryszard Karczewski  
dostępny jest pod nr. tel. +48 604  077  086

Z administratorem uzgadniamy sprawy:

  • wytyczania grobów i ich otoczenia,
  • budowania nagrobków,
  • nabycia praw do korzystania z grobów na starym cmentarzu, które są we władaniu administracji cmentarza.

Serwis www cmentarza http://www.mogily.pl/lowiczkatedralny/

Uwaga!

Informujemy, że została przeprowadzona inwentaryzacja grobów na cmentarzu katedralnym. Każdy grób ma swój numer katalogowy oraz zapis dotyczący osoby będącej prawnym opiekunem grobu.Te same dane powinny znajdować się w dokumencie osoby, posiadającej prawo do korzystania z grobu. Konieczne jest zatem uaktualnienie posiadanego dokumentu, gdyż stanowi on podstawę do uzyskania zgody na następne pochówki, czy też prace remontowo – budowlane na danym miejscu.

W związku z tym prosimy osoby, mające groby swoich bliskich na cmentarzu katedralnym, o potwierdzenie w Kancelarii Parafialnej prawa do korzystania z grobu i przedstawienie posiadanych dokumentów. Dalsze zaniedbanie stanu prawnego może spowodować utratę praw do grobu.

Cmentarz stary jest wpisany do rejestru zabytków. Groby, które mają charakter zabytkowy, mogą być użyte do powtórnego pochowania lub remontu, dopiero  po uzyskaniu zgody we właściwym urzędzie konserwatorskim.

 


powrót

Galeria