Duszpasterze


PROBOSZCZ

Ks. kan. dr Dariusz Kuźmiński

Dziekan Dekanatu Łowicz- Katedra
 

WIKARIUSZE

Ks. mgr lic. Paweł Olszewski

Ks. mgr Grzegorz Krupa

Ks. mgr lic Jacek Zieliński

 

REZYDENCI

ks. mgr lic. Stanisław Majkut
tel. 46 837 83 06

Pracownik Kurii Diecezjalnej , Dyr. Wydziału Konserwatorsko - Budowlanego, Dyr. Archiwum Diecezjalnego, Dyr. Muzeum Diecezjalnego .

 

MIESZKAJĄCY NA TERENIE PARAFII

ks. dr hab. bp Wojciech Osial
tel. 46 837 43 52

ks. dr Stanisław Plichta -Kanclerz Kurii
tel. 46 837 42 69

ks. Adam Matysiak -Ekonom Diecezji
tel. 46 830 07 84

Ks. mgr Rafał Woronowski - Sekretarz Biskupa Ordynariusza

ks. Piotr Krzyszkowski -Dyrektor Radia Viktoria


powrót

Galeria