Duszpasterze


PROBOSZCZ

ks. kan. Robert Kwatek
tel 46 837 62 66

Dziekan Dekanatu Łowicz- Katedra
 

WIKARIUSZE

ks. mgr Sebastian Antosik

ks. mgr Radosław Sawicki

ks. mgr Bogdan Skóra

 

REZYDENCI

ks. senior Brunon Dąbrowski

ks. mgr lic. Stanisław Majkut
tel. 46 837 83 06

Pracownik Kurii Diecezjalnej , Dyr. Wydziału Konserwatorsko - Budowlanego, Dyr. Archiwum Diecezjalnego, Dyr. Muzeum Diecezjalnego .

 

MIESZKAJĄCY NA TERENIE PARAFII

ks. dr hab. bp Wojciech Osial
tel. 46 837 43 52

ks. dr Stanisław Plichta -Kanclerz Kurii
tel. 46 837 42 69

ks. Adam Matysiak -Ekonom Diecezji
tel. 46 830 07 84

ks. Andrzej Sylwanowicz - Sekretarz Biskupa Ordynariusza

ks. Piotr Krzyszkowski -Dyrektor Radia Viktoria


powrót

Galeria