Sakrament Bierzmowania


SAKRAMENT BIERZMOWANIA można przyjąć po odpowiednim przygotowaniu.

Przygotowanie do tego sakramentu w Diecezji Łowickiej odbywa się w cyklu dwuletnim (druga i trzecia klasa gimnazjum). 

BIERZMOWANIE OSÓB NIE OBJĘTYCH KATECHIZACJĄ GIMNAZJALNĄ (osoby dorosłe)

Osoby nie objęte katechizacją gimnazjalną mogą przyjąć sakrament bierzmowania po indywidualnym przygotowaniu przez duszpasterza ze swojej parafii.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w Katedrze.

Po przyjęciu bierzmowania należy zaświadczenie o bierzmowaniu przedstawić w parafii chrztu celem wpisania do uwag właściwego aktu chrztu.


powrót

Galeria