Sakrament Pokuty


Sprawowanie sakramentu pokuty w kościele katedralnym w Łowiczu:

  • w czasie każdej  Mszy św. zarówno w niedziele jak i w dni powszednie, a także w czasie Mszy obrzędowych (ślub, pogrzeb)
  • Zapewne słyszeliśmy, że Kościół wskazał pewne grzechy, szczególnie trudne czy ważne, jako zastrzeżone kompetencji biskupa. Ponieważ biskup ma wiele różnorodnych zajęć, to ma prawo wyznaczyć swojego pełnomocnika, uprawniając go do rozgrzeszania w takich wypadkach. Takim pełnomocnikiem jest właśnie penitencjarz. Bywa, że takie upoważnienie otrzymuje kilku kapłanów w diecezji.
  • penitencjarz diecezjalny - na wezwanie

Informacje pastoralno teologiczne o sakramencie pokuty.

Warunki sakramentu pokuty

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie

"Weźmijcie Ducha Świetego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane"
(J 20, 22-23).

"Ach żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości, Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu."

Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.


powrót

Galeria