Świątynie na terenie parafii


Kościół akademicki św. Leonarda i św. Małgorzaty w Łowiczu

Kościół akademicki św. Leonarda i św. Małgorzaty, zwany potocznie „Leonardem", znajduje się u zbiegu al. Sienkiewicza i ul. Kaliskiej w Łowiczu.

W przeszłości świątynia ta często była kojarzona z kryptą św. Leonarda na Wawelu w Krakowie. Jeden z rektorów dawnej Akademii Krakowskiej (obecnie Uniwersytet Jagielloński) ufundował dla tej świątyni w XVII w. cenny kielich, który aktualnie przechowywany jest w skarbcu Bazyliki katedralnej w Łowiczu. To ważny fakt historyczny na drodze realizacji „powołania akademickiego".

Pierwsza pisemna wzmianka o świątyni pochodzi z roku 1520. Istniejący pierwotnie drewniany kościół spłonął w wielkim pożarze miasta w 1635 roku. Na szczęście świątynia została odbudowana z cegieł i zaczęła w pełni na nowo funkcjonować około roku 1645. Przy kościele istniał m.in. Instytut św. Leonarda, szkoła parafialna tzw "Bartoszków" oraz szpital.

We wrześniu 1939 roku w czasie Bitwy nad Bzurą kościółek uległ poważnemu zniszczeniu. W latach 1965/1966 przeprowadzono generalny remont dla uczczenia 1000-lecia Chrztu Polski.

We wrześniu 1998 roku kościół św. Leonarda i św. Małgorzaty zyskał status kościoła akademickiego. Nie znaczy to, że został zarezerwowany jedynie dla pewnej grupy. Każdy może czuć się tutaj zaproszony do modlitwy. Charakter akademicki oznacza, że tutaj szczególnie modlimy się za młodzież akademicką i nauczycieli akademickich.

Patronami kościoła są św. Leonard i św. Małgorzata. Wedle tradycji, św. Leonard żył na przełomie V i VI wieku na terenie dzisiejszej Francji. Odbył solidną formację duchową i intelektualną. W poszukiwaniu tego, co najważniejsze, został pustelnikiem; w zaciszu oddał się poszukiwaniu Bożej mądrości. Św. Małgorzata żyła w IV stuleciu w Antiochii (w Azji Mniejszej). Nawróciła się z pogaństwa na wiarę chrześcijańską, co przypłaciła aresztowaniem. W więzieniu Małgorzata stoczyła walkę z szatanem, który napadł pod postacią smoka. Poprzez znak krzyża odniosła duchowe zwycięstwo.

Rektor kościoła - proboszcz parafii katedralnej

 

Kościół rektorski p.w. Matki Bożej Łaskawej (OO. Pijarzy)

Łowicz, ul Pijarska 2

Zbudowany 1672 - 1680 z fundacji J. Szymanowskiego i W. Zimnego, rozbudowany, murowany, barokowy, trzynawowy, we wnętrzy szereg cennych obrazów i polichromii. Organy anonimowe z 1755r.

Rektor kościoła ks. Marian Kudach SP

 

Kościół rektorski p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Elżbiety (ss. Bernardynki)

Łowicz, Al. Sienkiewicza 15

w.w.w. bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

Zbudowany ok. 1650 r.z fundacji Sadowskich wg projektu T. Poncino, murowany, barokowy, jednonawowy. Organy anonimowe z 1800 r. przerobione przez Mateusz Mielczarskiego.  Przy kościele klasztor SS. Bernardynek.

Rektor kościoła O. Gabriel Kudzia OFM

 

Kaplica seminaryjna p.w. NMP Niepokalanej

Łowicz, ul. Seminaryjna 6

Zbudowana w 1994r, murowana, jednonawowa.

Rektor kaplicy ks. dr Sławomir Wasilewski


powrót

Galeria