Rycerstwo Niepokalanej


MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe(franciszkanin). 

Istotą Stowarzyszenia i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej.

Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
Odmawianie codziennie aktu strzelistego do Niepokalanej: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
Noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.
 

Czym zajmują się Rycerze  w Parafii Katedralnej?

W Parafii Katedralnej Rycerstwo Niepokalanej funkcjonuje od 2007 roku.

Przez październik Rycerze posłuszni wezwaniu Matki Bożej codziennie uczestniczyli w modlitwie różańcowej.

7 grudnia, w Wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. z udziałem  dzieci o godz. 10:30 Ks. Proboszcz Wiesław Skonieczny dokonał uroczystego pasowania nowych Rycerzy. Dzieci otrzymały tarczę rycerską, czyli Cudowny Medalik oraz dyplomiki MI.

Wy, Kochane Dzieci! Wpatrzone w Jej przykład możecie wszędzie głosić zwycięstwo Maryi Niepokalanej. To właśnie Was Matka Boża potrzebuje, abyście za Jej pośrednictwem byli takimi małymi apostołami wiary w Waszych Rodzinach. To właśnie Was Maryja potrzebuje, aby prowadzić apostolstwo na rzecz zbliżenia całej ludzkości do Boga. Nie kryjmy się przed kolegami i koleżankami, że chcemy należeć do tych, którzy kochają Niepokalane Serce Maryi. Bądźmy przekonani, że wszelkie łaski, jakie otrzymujemy od Pana Boga, są udzielane za pośrednictwem Niepokalanego Serca Matki Bożej.

Zapraszamy Was na spotkania Rycerstwa Niepokalanej.


powrót

Galeria